Distributører

Ønsker du å bestille våre sjokolader og blomar?
Send oss en mail på:
post@sjokoladeogblomar.no

Vi gleder oss til og ta i mot din bestilling.
Instagram: @sjokoladeogblomar